BIURO OBSŁUGI STUDENTA / BOS

 

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin,  pokój 107 / budynek A

dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista

tel.: 94 34 78 311

barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl

 

Kierunki: WZORNICTWO – I i II stopnia, studia stacjonarne,
ARCHITEKTURA WNĘTRZ – I i II stopnia, studia stacjonarne

 

AKTUALNOŚCI

https://tu.koszalin.pl/kat/214/biuro-obslugi-studentow

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.tu.koszalin.pl/art/247/dokumenty-do-pobrania

 

DYPLOMANCI

https://www.tu.koszalin.pl/art/384/obrony-prac-dyplomowych

 

STRONA GŁÓWNA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

https://www.tu.koszalin.pl/

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW / Pomoc materialna i opłaty
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pokój 3 bud. B
tel. 94 34 78 662,  94 34 78 663

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

https://www.tu.koszalin.pl/art/505/swiadczenia-dla-studentow

Zgodnie z Regulaminem Pomocy materialnej Politechniki Koszalińskiej – Decyzją Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa w 2019 roku została powołana Komisja Stypendialna Instytutu Wzornictwa na rok akademicki 2019/2020.
Na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa, Dziekan WAiW przekazała uprawnienia Komisji Stypendialnej Wydziału Architektury i Wzornictwa PK, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, zwiększonego socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na rok akademicki 2019/2020.

 

 

Komisja stypendialna Wydziału Architektury i Wzornictwa 2019/2020:

1. dr Justyna Matysiak – przewodnicząca Komisji
2. mgr Magdalena Sadłowska – członek komisji / pracownik uczelni
3. Adrianna Treder – członek komisji / studentka
4. Daria Prądzyńska – członek komisji / studentka
5. Izabela Komasa – członek komisji / studentka
6. Paulina Englot – członek komisji / studentka
7. Karolina Hering – członek komisji / studentka