26.02.2024

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów na semestr letni 2023/2024 należy wypełnić w systemie USOSweb. Generator wniosków będzie aktywny od dnia 01.03.2024 r. od godziny 9.00 do dnia 05.04.2024 r. do godziny 23.59!
Wydrukowany wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Komisji Stypendialnej dla studentów PK za pośrednictwem BOKS wyznaczonego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń (Kampus przy ul. Śniadeckich 2 p. 19A) do dnia 09.04.2024 r. do 13:00.

21.09.2023

Szanowni Studenci I-go stopnia! W systemie USOS możliwa jest już rejestracja na języki obce na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024
Rejestracja elektroniczna na lektoraty z języków obcych w systemie USOS:
– rozpocznie się w dniu 21.09.2023r. od godziny 10:00
– i zakończy w dniu 01.10.2023r. o godzinie 23:59.
Rejestracja jest obowiązkowa!
Studenci rejestrują się na jeden język.
Do wyboru: język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski.
! Okienka na języki obce są uwzględnione w planie zajęć. !
1 rok: wtorek 8-12.00 i czwartek 10-12.00
2 rok: wtorek 13-17.00 i czwartek 8-10.00

 


21.02.2023

Uwaga!

Egzamin poprawkowy z WPP1 dla 5 sem. w Pracowni B / dr Monika Madej, dr Paulina Kminikowska, mgr Justyna Kolka zostaje przeniesiony na 1.03.2023 godz. 10.00


09.02.2023

Uwaga 5 semestr!
Przypominamy, że do 17.02. należy zgłaszać się do promotorów w celu ustalenia tematyki i zakresu prac dyplomowych licencjackich! Prosimy o przyniesienie na spotkanie karty Zgłoszenia tematu pracy dyplomowej – do pobrania na stronie wydziału >Studenci >Dyplomanci.

 


31.01.2023

Drodzy Studenci!
Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Biuro Obsługi Studentów w kampusie przy ul. Racławickiej będzie otwarte we wtorki w godzinach 8.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe w godzinach 10.00-13.00. W pozostałych dniach czekamy na Państwa w BOS w kampusach przy ul. Śniadeckich i ul. Kwiatkowskiego!

 


04.10.2022

Zgodnie z Regulaminem Studiów PK § 15 o indywidualną organizację zajęć mogą ubiegać się
studenci z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży, studenci wychowujący dzieci oraz studenci o wybitnych osiągnięciach w sporcie, sztuce.
„2. Do wniosku o indywidualną organizację zajęć student, oprócz dokumentów potwierdzających zasadność wniosku, dołącza zasady i harmonogram zajęć, uzgodniony z prowadzącymi poszczególne zajęcia.
3. Decyzję w sprawie wydaje na semestr studiów dziekan, określając szczegółowe jej warunki, które nie mogą prowadzić do przesunięcia terminu ukończenia studiów.
4. W innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza zdrowotnych) dziekan, po uzyskaniu akceptacji prorektora właściwego ds. kształcenia, może wydać zgodę na indywidualną organizację zajęć, określając warunki ich zaliczenia.
5. O indywidualną organizację zajęć może ubiegać się także student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może powołać opiekuna naukowego studenta.”

30.09.2022

Opiekunami 1 roku studiów I stopnia dla kierunku Architekura Wnętrz jest dr Monika Madej, natomiast dla kierunku Wzornictwo dr Alina Ostach-Robakowska.


19.09.2022

Szanowni Studenci I-go stopnia! W systemie USOS możliwa jest już rejestracja na języki obce na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Rejestracja elektroniczna na lektoraty z języków obcych w systemie USOS:
– rozpocznie się w dniu 19.09.2022r. od godziny 10:00
– i zakończy w dniu 01.10.2022r. o godzinie 23:59.

Rejestracja jest obowiązkowa!
Studenci rejestrują się na jeden język.
Do wyboru: język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski.

 

Języki obce będą uwzględnione w planie zajęć. 


24.02.2022

 

🇺🇦 Drodzy Studenci 🇺🇦

W ramach wsparcia, nasza Uczelnia oferuje bezpłatną pomoc związaną ze wsparciem psychologicznym.
Jeśli potrzebujesz pomocy w tym trudnym dla Ciebie czasie, możesz napisać e-maila: akademickapomoc@tu.koszalin.pl lub zgłosić się do Prorektora ds Studenckich, dr. hab. inż. Tomasza Królikowskiego, prof. PK.

24.02.2022

UWAGA UWAGA!
W poniedziałek 28.02.2022, odbędzie się spotkanie Władz Wydziału ze Studentami w sprawie PRAKTYK :
o godz. 13.00 w sali M5 – studenci 2 roku AW i W
o godz. 14.00 w sali M5 – studenci 1 roku AW i W,
na spotkaniu obecni będą: Koordynator ds. Praktyk dr Piotr Stramski oraz Przedstawiciele Rady Studentów.
ZAPRASZAMY!!!

17.01.2022

UWAGA Studenci 5 semestru studiów I stopnia kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo!
Prosimy o zgłaszanie się do przyszłych Promotorów celem ostatecznego ustalenia tematów Prac Dyplomowych Licencjackich!

05.01.2022

Zgodnie z Organizacją Roku Akademickiego:
5.01.2022 (środa) – zajęcia wg planu czwartkowego,
6.01.2022 – dzień wolny od zajęć.

7.01. 2022 (piątek) natomiast jest dniem wolnym od zajęć – ze względu na godziny rektorskie!


29.10.2021

GODZINY REKTORSKIE 2.11. 2021 R. ORAZ 12.11.2021 R.

Obwieszczenie Nr 21/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 pańdziernika 2021 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich


19.10.2021

Przesłuchanie do Chóru PK „Canzona” przez dr. hab. Radosława Wilkiewicza odbędzie się 19.10.2021 r. w godzinach 10.15-12.15 w sali 101D.


04.05.2021

UWAGA Studenci II stopnia kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwa!
W najbliższy piątek – 7.05.2021 o godzinie 13.00 odbędzie się na TEAMS spotkanie z Władzami Wydziału w sprawie DYPLOMOWANIA. Zapraszamy.

Spotkanie na Teams w zespole pn. WAIW_Dyplomanci_Mgr.


09.04.2021

Od dnia 12.04.2021 przywrócono możliwość realizacji zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym według bieżącego planu.


 

25.03.2021

W dniach 27.03-09.04.2021 r. zajęcia odbywają się w trybie zdalnym według bieżącego planu.

 

 Obwieszczenie nr 9/2021 r. Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych oraz wprowadzenia zmian w realizacji zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 


03.02.2021

Rejestracja na lektoraty języków obcych na semestr letni 2020/2021

UWAGA STUDENCI 1 i 2 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA WSZYSTKICH KIERUNKÓW*! (*nie dotyczy studentów Filologii Angielskiej i Germańskiej oraz Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym)

Rejestracja elektroniczna na lektoraty języków obcych w systemie USOS na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się w dniu 09.02.2021r. (od godz. 10:00) i zakończy w dniu 16.02.2021r. (do godz. 23:59)
Rejestracja jest obowiązkowa! Studenci rejestrują się na jeden język. Do wyboru: język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski.

Studenci na kierunkach:
Elektronika i Telekomunikacja
Informatyka
Mechanika i Budowa Maszyn muszą zarejestrować się wyłącznie na język angielski.

UWAGA WAŻNE !!!

Studenci kierunków: Pedagogika, Logistyka, Turystyka i Rekreacja, Wzornictwo, Architektura Wnętrz oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w związku z odbywanymi przez nich praktykami studenckimi dokonują rejestracji wyłącznie do grup dedykowanych dla danego kierunku studiów (informacja w opisie grupy).

 


20.01.2021

Drodzy studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa!

ANKIETY (usosweb.tu.koszalin.pl) są aktywne i zapraszamy do ich wypełnienia

Zgodnie z obowiązującymi w Politechnice Koszalińskiej standardami
każdy student ma prawo ocenić zajęcia, w których uczestniczył.

Skorzystaj z tej możliwości !

Ankieta jest całkowicie anonimowa, w systemie nie są przechowywane żadne dane,
które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny z jej Autorem.
Odnotowywany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety.


07.01.2021

Od dnia 11.01.2021 zajęcia praktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym według bieżącego planu.


02.01.2021

W dniach 07-08.01.2021 r. zajęcia odbywają się w trybie zdalnym według bieżącego planu.


03.11.2020

UWAGA STUDENCI, zaktualizowane terminy zajęć z DR BŁAŻEJOWSKĄ!!!

*Zajęcia z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ odbędą się w dniach: 9.10; 16.10; 30.10.; 6.11.; 27.11.; 4.12; 11.12; 15.01.; 29.01.

*Zajęcia z PRAWA AUTORSKIEGO i PRAWA PATENTOWEGO odbędą się w dniach: 9.10; 16.10; 30.10.; 13.11.; 20.11.; 4.12; 18.12; 15.01.; 29.01.


23.10.2020

Szanowni Państwo,

W związku z coraz częstszymi przypadkami zachorowań wśród studentów oraz pracowników Wydziału Architektury i Wzornictwa informuję, iż wszystkie zajęcia od dnia 26.10.2020 roku (do odwołania) przeprowadzane będą w trybie zdalnym.

O terminie powrotu do trybu bezpośredniego poinformowani będą Państwo kolejnym pismem.

Z poważaniem

Katarzyna Radecka


8.10.2020

UWAGA : Zajęcia z dr hab. Markiem Średniawą, prof. PK będą odbywać się według nowego harmonogramu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej w najbliższym czasie.


06.10.2020

UWAGA: Z powodu choroby zajęcia z panem dr inż. Jerzym Chudy w dniu 06.10.2020 (wtorek) nie odbędą się (Rysunek Techniczny i geometria wykreślna) 01 sem. Wzornictwo I stopień, godz. 7:15 . Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.


01.10.2020

UWAGA: W dniu 02.10.2020 zajęcia z prof. Owsianem nie odbędą się.


30.06.2020

Kolejny Live z cyklu „Architekci na XXI wiek” już dzisiaj o godzinie 18.00
Weź udział!
Jerzy Szczepanik Dzikowski i Maciej Miłobędzki z pracowni JEMS Architekci „Racjonalne podejście w bardzo nieracjonalnych czasach”

Co to znaczy projektować w nowym świecie?  Czy pandemia coś zmieni? Jakich narzędzi i argumentów potrzebujemy, aby odwrócić procesy związane ze zmianami klimatycznymi? Jak miałaby wyglądać reakcja świata architektury na erę kryzysu klimatycznego? Spotkanie przedstawi perspektywę architektów jednej z najważniejszych polskich pracowni.

Patronem wydarzenia jest SARP Oddział Kraków
więcej na: https://www.architekturaibiznes.pl/siuda-wicha-architekci-o-projektowaniu,4034.html

transmisja online:
— FACEBOOKu: https://architekturaibiznes.pl/facebook
— YouTube: https://architekturaibiznes.pl/youtube


22.06.2020

save the date! 23 czerwca (wtorek), godzina 18.00 weź udział w live’e organizowanym przez A&B!
„Wokół projektowania w nowym świecie” — Maciej Siuda i Marcin Wicha

„Architekci na XXI wiek. Architektura jutra” to cykl spotkań online z wybitnymi osobowościami polskiej sceny architektonicznej organizowanymi przez redakcję Architektura&Biznes

Kryzys klimatyczny, światowa gospodarka napędzana ideą ciągłego wzrostu plus ostanie wydarzenia związane z przymusową sytuacją lock down czy pracą zdalną wymuszają zmiany w podejściu do projektowania i architektury. Jak będzie wygladała architektura jutra? Jak radzić sobie z wyzwaniami obecnego świata?

Patronem wydarzenia jest SARP Oddział Kraków. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!! REZERWUJCIE CZAS I OGLĄDAJCIE Z NAMI!
więcej na: https://www.architekturaibiznes.pl/siuda-wicha-architekci-o-projektowaniu,4034.html

transmisja online:
— FACEBOOKu: https://architekturaibiznes.pl/facebook
— YouTube: https://architekturaibiznes.pl/youtube


04.06.2020

Kolejny specjalny numer A&B z e-wydaniem do pobrania BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH  6/2020 #zawód architektka.

W numerze — rozmowy z architektami i architektami o roli i znaczeniu kobiet w świecie projektowym. Wzięły w nim udział najważniejsze polskie projektantki, m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Marlena Wolnik, Monika Arczyńska, Joanna Małecka, Kolektyw Palce Lizać, Ola Wasilkowska, beza projekt. Prof. Marta Leśniakowska opowiada o Barbarze Brukalskiej, a Agnieszka Razmus-Zgorzelska rozmawia z Despiną Stratigakos — autorką książki „Gdzie są architektki”.

190 stron rozmów, wypowiedzi i wybitnych projektów!

 

FB – https://www.facebook.com/architekturaibiznes/posts/2420103861612852

 

Link – www.architekturaibiznes.pl/bezplatne-e-wydanie

 


31.05.2020

Akademiki – kto i jak może z nich korzystać?
Osoby, które będą odbywać praktyczne zajęcia po 1 czerwca, mają prawo do miejsca na Osiedle Akademickie.
W trosce o bezpieczeństwo, wprowadzone zostaną specjalne zasady. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

WIĘCEJ...


30.05.2020

Część studentów 1 czerwca wróci do obiektów Politechniki, żeby uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Prosimy o zapoznanie się z kilkoma najważniejszymi zasadami – dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

WIĘCEJ…

 

 


29.05.2020

Szanowni Państwo, w środę 3 czerwca 2020 o godz. 11:00 agencja PR OKK zaprasza na bezpłatny webinar z autorytetami branży architektonicznej. Będziemy rozmawiać o wpływie pandemii na nasze podejście do projektowania przestrzeni publicznych oraz prywatnych.

Wystarczy się zarejestrować: https://html.transmisjeonline.pl/okkdesign-icodalej

Goście webinaru

🔹Magdalena Federowicz-Boule
🔹dr Szymon Hanczar
🔹Jacek Tryc

https://www.facebook.com/events/256762015572422/


18.05.2020

Do zainteresowanych, WEBINARIUM EBSCO

Przydatne funkcje na platformie EBSCOhost dla sprawniejszej pracy studentów i wykładowców”
Termin:19 maja | Godz.: 14:00 | Hasło: EBSCO | Link do rejestracji

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
– jak tworzyć powiadomienia dotyczące publikacji oraz wyszukiwania,
– jak zapisywać artykuły do wykorzystania przy kolejnych wizytach na EBSCOhost,
– jak zapisywać przeprowadzone strategie wyszukiwawcze,
– jak tworzyć foldery i subfoldery specjalne dla lepszej organizacji pracy,
– jak dzielić się z innymi użytkownikami efektem wyszukiwań.

Aneta Wall / Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej


13.05.2020

Webinarium ARCHLine.XP: Omówienie modułu do projektowania frontów i płyt meblowych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, trzyczęściowym webinarium ARCHLine.XP, podczas którego zgłębimy tajniki modułu meblowego, a także modułu do projektowania frontów meblowych.

Pierwsze wirtualne spotkane z tego cyklu odbędzie 22.05.2020 r. (piątek) o godz. 11:00. Omówimy moduł do projektowania frontów i płyt meblowych, a także stworzymy i zaprezentujemy przykładowe fronty.

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w wirtualnym pokoju konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zapraszamy!

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ


13.05.2020

Szanowni Państwo, poniżej kilka interesujących linków:
PROMOCJA WŁASNYCH PRAC poprzez FACEBOOK
https://www.wiley.com/network/researchers/covid-19-resources-for-the-research-community/infographic-5-tips-for-promoting-your-research-through-facebook?HootPostID=a5ed4dde-1c36-4fdb-9274-811faef6531a&Socialprofile=wiley%20in%20research&Socialnetwork=facebook

PRZEWODNIK „Jak przygotować swój rękopis do publikacji”

https://www.wiley.com/network/researchers/preparing-your-article/preparing-your-manuscript-for-publication-your-how-to-guide?HootPostID=46d7723f-53f6-461a-8555-5136c91c5557&Socialprofile=wiley%20in%20research&Socialnetwork=facebook

Jeśli rękopis nie zostanie zakceptowany – Wiley ma na to rozwiązanie

https://www.wiley.com/network/researchers/latest-content/how-submission-can-be-a-positive-experience-discover-the-benefits-of-a-journal-transfer-network

Podziel się swoją publikacją, gdy…

https://www.wiley.com/network/researchers/promoting-your-article/how-to-get-your-paper-noticed-and-shared?HootPostID=d7e9adf4-96de-426b-8d6b-23f3fdab0c07&Socialprofile=wiley%20in%20research&Socialnetwork=faceboo

Cenne wskazówki, przewodniki oraz interesujące artykuły znajdziecie Państwo pod  poniższym adresem:

https://www.wiley.com/network

Aneta Wall / Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej


12.05.2020

Szanowni Państwo, w najbliższy czwartek o godz. 11.00 odbędzie się webinar OKK! Design skierowany do branży wnętrzarskiej. https://www.facebook.com/events/376072986627969/

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy się zarejestrować: https://html.transmisjeonline.pl/okk-design

O czym będziemy rozmawiać tym razem?

👉 o powrocie do nowej rzeczywistości i o stojących przed architektami wyzwaniach
👉o przygotowaniu inwestorów na zdalny kontakt z architektem
👉o zabezpieczeniu się przed takimi sytuacjami w przyszłości
👉 o promocji swojej działalności online
👉o potencjalnych zmianach w sposobach projektowania po ustąpieniu pandemii
👉o szansach dla branży architektonicznej w obecnej sytuacji.

Gośćmi specjalnymi webinaru będą wybitni eksperci z Trójmiasta, Krakowa oraz Warszawy. Swoją wiedzą podzielą się z Wami m.in.
🔹arch. Anna Koszela (Anna Koszela. Architekt wnętrz),
🔹prof. Jan Sikora (Sikora Wnętrza),
🔹arch. Ida Mikołajska (Mikołajska Studio) – Ambasadorka Geberit.

O dostosowaniu pomieszczeń na teraz i na przyszłość, klimacie i świeżym powietrzu – w kontekście rekuperacji VASCO – opowie Waldemar Tomczuk.

Moderatorką webinaru będzie Olga Kisiel-Konopka, właścicielka agencji OKK! PR i pomysłodawczyni OKK design – organizowanego od 2012 roku wydarzenia poświęconego najbardziej aktualnym zagadnieniom branży wnętrzarskiej i architektonicznej.

Mecenasem webinaru jest marka Geberit, partnerem VASCOart / VASCO Rekuperacja

Patronat medialny: ELLE Decoration Polska, Dobre Wnętrze, Czas na Wnętrze, DesignAlive, miesięcznik Architektura Murator, MAGAZIF.com – design / wnętrza / inspiracje / architekci / projektanci., designteka.pl, Urzadzamy.pl, M jak mieszkanie, Hotelarz, Architektura i Biznes

Zapraszamy do udziału designerów, architektów, projektantów i wszystkich zainteresowanych tematem!

Karolina Jędryszek


12.05.2020

Szanowni Państwo, decyzją Uczelnianego Koordynatora, nabór zgłoszeń na dwa typy wyjazdów (STA oraz STT) w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 został przedłużony do 15 czerwca 2020.

Pozostałe procedury naboru pozostają bez zmian.


29.04.2020

Szanowni Państwo, zapraszam do ogólnodostępnego wielojęzycznego zbioru książek elektronicznych, które całkowicie bezpłatnie możecie Państwo pobierać. Odwiedź stronę https://dev.gutenberg.org lub http://dev.gutenberg.org
Projekt Gutenberg to biblioteka posiadająca w swych zasobach ponad 60 000 darmowych e-booków. E-booki epub i Kindle, można pobrać i/lub przeczytać online. Do wyboru literatura światowa, ze szczególnym naciskiem na starsze prace, do których wygasły prawa autorskie w USA.

Aneta Wall / Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej


24.04.2020

Szanowni Państwo, baza JSTOR udostępniła Nam dodatkowe materiały, zachęcam do zapoznania się:
– możecie Państwo skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR wITAhttp://www.jstor.org/
– dostęp można uzyskać również poprzez kliknięcie w linki czasopism znajdujące się w listach tytułów dedykowanych dla poszczególnych kolekcji, na stronie:
https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje multidyscyplinarne Arts & Sciences),

https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje dziedzinowe) oraz

https://about.jstor.org/whats-in-jstor/thematic-collections/ (kolekcje tematyczne).

Dla zainteresowanych , posiadam również zestawienie tytułów w formacie Excel zawierające linki oraz broszurę ukazującą zakres dziedzinowy poszczególnych kolekcji.Jeśli  chcielibyście Państwo zapoznać się z zestawieniem, proszę o informację zwrotną – podeślę.

Aneta Wall / Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej


23.04.2020

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję,iż dostęp do bazy PROJECT MUSE został właśnie aktywowany. Chcąc skorzystać z zasobów, proszę wejść na poniższy link tradycyjnie, poprzez VPN:

https://muse.jhu.edu/search

Baza w szczególności przeznaczona dla nauk społecznych oraz humanistycznych. Dostęp do bazy TYLKO do 21.05.2020 r.

Przewodniki wyszukiwania i samouczki online: https://about.muse.jhu.edu/resources/user-guides

Aneta Wall / Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej


01.04.2020

Szanowni Panstwo, z dniem 01.04.2020 r. zostanie uruchomiony dostęp do materiałów online wydawnictwa Bloomsbury.
Dostęp do bazy do dnia 31.05.2020 r.: http://www.jaceklewinson.com/online/publisher/Bloomsbury

Szczegółową charakterystykę dostępnych materiałów znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:

Bloomsbury Architecture Library: www.bloomsburyarchitecturelibrary.com

Bloomsbury Applied Visual Arts: www.bloomsburyappliedvisualarts.com

Bloomsbury Collections: https://www.bloomsburycollections.com/

Bloomsbury Cultural History: www.bloomsburyculturalhistory.com

Bloomsbury Design Library: www.bloomsburydesignlibrary.com

Bloomsbury Popular Music: www.bloomsburypopularmusic.com


25.03.2020

Szanowni Państwo,

1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl
Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści.
Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.
2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.
UWAGA: Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.Kody niezbedne do zalogowania się
otrzymacie Państwo wysylając maila na poniższy adres: bgpk@tu.koszalin.pl
IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

25.03.2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do korzystania z zasobów biblioteki NASBI. Poniżej znajduje się instrukcja logowania oraz korzystania z zasobów biblioteki NASBI.

Kody PIN niezbędne do zalogowania się otrzymacie Państwo wysyłając maila na poniższy adres: aneta.wall@tu.koszalin.pl
INSTRUKCJA NASBI dla czytelnika
Aby skorzystać z platformy proszę wejść na http://nasbi.pl/ i dokonać rejestracji.
Jeżeli macie Państwo konta w jednej z poniższych księgarni: ebookpoint.pl, helion.pl, onepress.pl, sensus.pl, septem.pl, bezdroza.pl, wtedy można użyć tych kont do logowania i nie trzeba zakładać nowego konta.
Poniżej link z instrukcją dla czytelników: https://nasbi.pl/assets/video/konto-czytelnika.mp4
Instrukcja ta znajduje się również na głównej stronie https://nasbi.pl/, po kliknięciu w opcję: ? zobacz jak działa”.
Czytelnik może obejrzeć film instruktażowy na głównej stronie https://nasbi.pl
NASBI jest internetową biblioteką e-booków, skierowaną do szerokiego grona czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na naukowe i zawodowe kompetencje są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości.
NASBI to oparta na nowoczesnej technologii platforma edukacyjna dostępna dla studentów, pracowników, przedstawicieli kadry zarządzającej i kadry akademickiej, którzy w ramach instytucji (np. uczelni lub szkoły, przedsiębiorstwa, biblioteki) otrzymali dostęp do e-bookowych zasobów wypożyczalni. Dowiedz się, jak z nich korzystać w nowoczesny, wygodny i błyskawiczny sposób. Jak czerpać z doświadczeń tysięcy autorów, profesjonalistów, naukowców i uznanych specjalistów.

25.03.2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach online organizowanych przez IEEE. Poniżej dwa terminy sesji dotyczących korzystania z platformy IEEE Xplore. Nie wyświetla się poprawnie? Otwórz w przeglądarce [1]

ZAPRASZAMY – WEBINARIA OD IEEE
TEMAT: Tips and Tricks on IEEE Xplore Digital Library – Webinar for Poland  | prowadząca: Eszter Lukacs
* DATA: Środa | 25 marca 2020 | godz. 13:00 / NUMER SESJI: 794 968 416
HASŁO: PolandMarch25
* DATA: Piątek | 27 marca 2020 | godz. 10:00 / NUMER SESJI: 795 209 096
HASŁO: PolandMarch27
JAK DOŁĄCZYĆ:
Kliknij w link przypisany każdej sesji. Następnie wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Po wpisaniu hasła sesji kliknij przycisk „Join now”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
KONTAKT: Eszter Lukacs | IEEE Client Services Manager | E-mail: e.lukacs@ieee.org

[4] | telefon: (+49) 3044 319 367


19.03.2020

Radiowa Czwórka szuka młodych ludzi, pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, którzy w ciągu minionego roku zrobili coś szczególnego. Plebiscyt „Nieprzeciętni 2020” ma na celu zaprezentowanie ludzi, którzy na co dzień podejmują nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, przez co można określać ich mianem wyjątkowych.


Szanowni Państwo, jeszcze do 27 marca br. można składać wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Stypendia skierowane są do osób, które zajmują się profesjonalnie działalnością artystyczną i nie ukończyły 35 roku życia. Po ubiegłorocznych zmianach regulaminu przy składaniu wniosku nie ma już obowiązku okazywania dyplomu ukończenia studiów wyższych artystycznych (tancerze baletowi!).
W tym roku przeznaczony na wypłatę stypendiów budżet wynosi 45.000 zł brutto – przyznane zostaną trzy stypendia o wartości 15.000 zł każde.

18.03.2020

 

Od dnia 18.03.2020 r. wszystkie sprawy można załatwiać tylko mailowo lub telefonicznie.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o nieprzychodzenie na uczelnię bez wyraźnej konieczności. Jeżeli macie jakaś sprawę, problem lub potrzebujecie jakiejś informacji napiszcie do nas!

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia koronawirusem oraz respektując apel Głównego Inspektora Sanitarnego o ograniczenie wyjść informuje się, że wskazane jest składanie wniosków o stypendia drogą elektroniczną. Informacje dostępne są na stronie https://www.tu.koszalin.pl/kat/265

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW

poniedziałek-środa                    9:00-14:00

czwartek                                       9:00-17:00

piątek / piątek zjazdowy           14:00-15:00 / 14:00-17:00

sobota zjazdowa                         9:00-14:00

 

Biuro Obsługi Studentów (pokój 107 / budynek A), ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista / tel.: (094) 34 78 311 / barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl

Kierunki: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ – I i II stopnia, studia stacjonarne


 

11.03.2020

OBWIESZCZENIE Nr 1/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Image may contain: text that says "Ogłoszenie uczelniane DECYZJĄ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OD 12 DO 25 MARCA 2020 WSZYSTKIE ZAJĘCIA w UCZELNIACH ZOSTAŁY ODWOŁANE"


10.03.2020

Oddziały zakaźne dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych dla województwa zachodniopomorskiego:
1. Koszalin – Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chałubińskiego 7
2. Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii I Transplantacji Wątroby I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, oraz Oddział dziecięcy zakaźny Arkońska 4
3. Wałcz – 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, Oddział Chorób Zakaźnych, Kołobrzeska 4417.02.2020

Lista oddziałów zakaźnych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych dla wszystkich województw
Adresy i telefony: Jednostki_Panstwowej_Inspekcji_Sanitarnej

Pismo okólne w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


17.02.2020

Szanowni studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa
Wszyscy z Państwa, którzy uzupełniają KARTĘ OBIEGOWĄ – pomoc materialna proszeni są o udanie się na ulicę Śniadeckich do pokoju  1 lub 3A, tam są obsługiwane Państwa sprawy w zakresie pomocy materialnej.


10.02.2020

UWAGA STUDENCI kierunku
Architektura Wnętrz I i II stopnia! Pilne!

Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza
trzech praktykantów do współpracy przy scenografii
spektaklu
KAZUKO / japońska baśń dla dzieci.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z biurem promocji BTD /
Rafał Wołyniak tel. +48 506 007 846

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.01.2020

zajęcia z Panem Tomaszem Majerskim nie odbędą się (20-24.01.2020).


26.11.2019

z powodu choroby zajęcia z dr Bogusławem Niewiadomskim w dniu 25 i 27.11.2019 nie odbędą się.


05.11.2019

Godziny rektorskie 5 listopada 2019 roku dla studentów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej w godzinach 10:00 – 13:30.


30.10.2019

Studenci 4 roku semestr 07 I stopnia, w r. ak. 2019/2020 grupy seminaryjne: Architektura Wnętrz i Wzornictwo (specj. KW i WP)

Zapraszamy na szkolenie seminaryjne z podstaw informacji naukowych, które odbędzie się dla: –  Wzornictwa specjalność: wzornictwo przemysłowe i komunikacja wizualna w dniu 04 listopada – poniedziałek o godzinie 10.00 w budynku „A”Biblioteki głównej, a dla – Architektury Wnętrz odbędzie się w dniu 07 listopada – czwartek o godzinie 8.15 w budynku „A” Biblioteki głównej. Do zobaczenia!


23.10.2019

Godziny rektorskie – 25 października 2019 roku dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej:

  • studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia – do godziny 12:00
  • studenci wyższych lat studiów – do godziny 10:00

04.10.2019

Stypendium do Niemiec na semestr letni 2020 organizowane przez GFPS-Polska. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1.

Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo pod  linkiem  oraz na naszym Facebook’u.

Termin składania wniosków upływa 31.10.2019. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na maila komisja.stypendialna@gfps.pl


30.09.2019

Szanowni studenci, w dniach 01-07.10.2019r. zajęcia z dr Aleksandrą Gołdyn-Witkowską, dr Pauliną Kminikowską oraz dr. Piotrem Stramskim nie odbędą się.


23.07.2019

PRAKTYKI ZALICZENIA:
Zaliczenia praktyk zawodowych z doktorem Piotrem Stramskim odbędą się 2 września 2019 od godziny 9:00-16:00/ sala E4 (antresola). Osoby, które nie będą mogły pojawić się w dniu zaliczeń praktyk, proszone są o kontakt mailowy/FB z Panem dr Piotrem Stramskim.

22.01.2019

Terminy egzaminów na rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy /aktualizacja/    


22.11.2018

Biblioteka PK zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Koszalińskiej do korzystania z sali pracy zespołowej – Blok D pok. 5 ul. Racławicka 15-17 / Rezerwacja – tel. 94 34 78 318
Do dyspozycji stanowisko komputerowe, wi-fi, rzutnik, ekran, tablica flipchart.

18.09.2018

Asystent osoby niepełnosprawnej

Chciałbyś komuś pomóc, a przy tym trochę zarobić? Możesz zostać asystentem osoby niepełnosprawnej.


07.09.2018

Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę stypendialną DAAD na rok akademicki 2019/2020 – link do strony


UWAGA! Rozpoczynamy starania o stypendia na nowy rok akademicki!

Po wyczerpujące informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 zapraszamy na stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html


16.01.2018 – ANKIETYZACJA

UWAGA STUDENCI !!!!  Ruszyła ankietyzacja w systemie USOS. Studencie, wyraź swoją opinię na temat prowadzonych zajęć!


29.09.2017 – UMOWY

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 25/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej i wprowadzeniu wzorów umów,studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia we właściwym dziekanacie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne


 

Skip to content