Szanowni Państwo, decyzją Uczelnianego Koordynatora, nabór zgłoszeń na dwa typy wyjazdów (STA oraz STT) w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 został przedłużony do 15 czerwca 2020. Pozostałe procedury naboru pozostają bez zmian.


Iformujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+na rok akademicki 2020/2021:

1/ STA – (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

2/ STT – (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)


Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie dokumentów do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ (WAiW- mgr Jolanta Kwarciak) kompletu dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy – najpóźniej do *5 marca 2020r.
B) Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teachinig) do *11 maja 2020r.,* zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+),
C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia *11 maja 2020r*, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Stypendia Zagraniczne /Erasmus+

Osoba odpowiedzialna za program wymiany Erasmus+, studentów zagranicznych / Studenci WIZYTUJĄCY

 

mgr Jolanta Kwarciak-Osiak / e-mail: jolanta.kwarciak@tu.koszalin.pl

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

 

Formularz zgłoszeniowy / wyjazd na studia

Erasmus Plus

 


LAB University of Applied Sciences / FINLANDIA

Zainteresowanych wyjazdem typu STT prosimy o składanie do Działu Nauki (ul. Śniadeckich 2, pokój 5 C), następujących dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do *5 marca 2020r.
B) Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) do *11 maja 2020r.*, zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+),
C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia *11 maja 2020r.*, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Kierownika Jednostki z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Jednostki lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

*Nauczycieli akademickich, pragnących wziąć udział w mobilności w celach szkoleniowych, szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych w zakresie opracowywania programów nauczania.


Wzory formularzy dostępne na stronie:
https://tu.koszalin.pl/art/524
Informacje: Diana Wojtewicz (diana.drewczynska@tu.koszalin.pl)
ul. Śniadeckich 2 pok. 5C
tel. (094) 34-78-672


Od 1 stycznia 2014 roku działa program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie.  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program będzie dotyczył specyficznych działań obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Przewodniku po programie” opublikowanym przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje na temat programu: http://erasmusplus.org.pl/  

Skip to content