Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 planowane w dniu 02.02.2018 (piątek)  godz. 17.00; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

Planowane wyjazdy w roku 2018/2019:

a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

 

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają – certyfikat językowy) w terminie do dnia 16.02.2018. Formularze należy składać do mgr Jolanty Kwarciak.

 

Wzory formularzy dostępne na stronie:

http://www.tu.koszalin.pl/art/523


Od 1 stycznia 2014 roku działa program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie.  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program będzie dotyczył specyficznych działań obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Przewodniku po programie” opublikowanym przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje na temat programu: http://erasmusplus.org.pl/  

Stypendia Zagraniczne /Erasmus+

 

Osoba odpowiedzialna za program wymiany Socrates-Erasmus,
studentów zagranicznych / Studenci WIZYTUJĄCY

mgr Jolanta Kwarciak-Osiak
Adres e-mail: jolanta.kwarciak@tu.koszalin.pl

Adres
Politechnika Koszalińska
Instytut Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin

 


 

Formularz zgłoszeniowy / wyjazd na studia

Erasmus Plus