SZABLONY PLANSZ

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej/dyplomowej (100cm x 70cm) :
format cdrformat aiformat pdf

 

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej pionowej (50cm x 70cm) :
format cdrformat aiformat pdf

 

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej poziomej (50cm x 70cm) :
format cdrformat aiformat pdf

 

Każdorazowo przy druku plików z planszami (zależnie od wybranego miejsca druku) warto upewnić się o sposobie ich przygotowania. Przed wysłaniem pliku drogą mailową warto upewnić się czy nasz plik otwiera się prawidłowo. Najbardziej popularnym formatem jest format JPG (300 dpi- czasem 150 dpi, tryb koloru CMYK) w wielkości oryginalnej dokumentu (wymiary planszy). W przypadku wykorzystania w druku plików źródłowych konieczne jest zastosowanie kolorów CMYK we wszystkich obiektach dokumentu oraz zamiana czcionek na krzywe. Plik przygotować można w formacie PDF– z odpowiednimi ustawieniami drukarskimi (tutaj również wymagana jest zamiana czcionki na krzywe oraz kolor wyjścia CMYK).

 


 

DRUKI OGÓLNE:

Podanie o warunkowy wpis na następny semestr
Wzór podania do Dyrekcji Instytutu Wzornictwa 
Podanie o powtarzanie przedmiotów 
Oświadczenie o zgubionej legitymacji 
Karta obiegowa – studia stacjonarne 

Podanie o indywidualną organizację kursów

 


Dla dyplomantów

Dyplomancie!!!! nie płacisz opłaty 60 zł za wydanie dyplomu,  chyba, że życzysz sobie odpis w języku obcym to kwota należności wynosi 20 złotych. (Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki z dnia 27.09.2018 roku § 36 w sprawie studiów Dz. U z 2018 r. poz. 1861).

Karta obiegowa – studia stacjonarne 
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej  
Karta dyplomanta 
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego .
Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej 
Oświadczenie autora pracy 
Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego)
,

Dla promotorów/recenzentów 

Załącznik nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego