SZABLONY PLANSZ

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej/dyplomowej (100cm x 70cm) :
format pdf

 

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej pionowej (50cm x 70cm) :
format pdf

 

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej poziomej (50cm x 70cm) :
format pdf

 

Każdorazowo przy druku plików z planszami (zależnie od wybranego miejsca druku) warto upewnić się o sposobie ich przygotowania. Przed wysłaniem pliku drogą mailową warto upewnić się czy nasz plik otwiera się prawidłowo. Najbardziej popularnym formatem jest format JPG (300 dpi- czasem 150 dpi, tryb koloru CMYK) w wielkości oryginalnej dokumentu (wymiary planszy). W przypadku wykorzystania w druku plików źródłowych konieczne jest zastosowanie kolorów CMYK we wszystkich obiektach dokumentu oraz zamiana czcionek na krzywe. Plik przygotować można w formacie PDF– z odpowiednimi ustawieniami drukarskimi (tutaj również wymagana jest zamiana czcionki na krzywe oraz kolor wyjścia CMYK).

 


 

DRUKI OGÓLNE:

Podanie o warunkowy wpis na następny semestr
Wzór podania do Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa 
Podanie o powtarzanie przedmiotów 
Oświadczenie o zgubionej legitymacji 
Podanie o indywidualną organizację kursów

 


Dla dyplomantów

Karta obiegowa – studia stacjonarne 
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej  
Karta dyplomanta 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej 
Oświadczenie autora pracy