PROGRAM STUDIÓW: WZORNICTWO, I stopień, studia stacjonarne – profil ogólnoakademicki

ROK III (siatki 2017/18)

Wzornictwo (WP), studia licencjackie, rok 3, STACJONARNE
Wzornictwo (KW), studia licencjackie, rok 3, STACJONARNE

ROK IV (siatki 2015/16)

Wzornictwo (WP), studia licencjackie,rok 4, STACJONARNE
Wzornictwo (KW), studia licencjackie,rok 4, STACJONARNE

 


PROGRAM STUDIÓW: WZORNICTWO, II stopień, studia stacjonarne – profil praktyczny

ROK I i II (siatki 2018/19)

Wzornictwo, studia II stopnia, studia magisterskie, rok 1 i 2, STACJONARNE

 


PROGRAM STUDIÓW: ARCHITEKTURA WNĘTRZ, I stopień, studia stacjonarne – profil praktyczny

ROK I (siatki 2019/20)

Architektura Wnętrz, studia licencjackie, rok 1, STACJONARNE

ROK II i III (siatki 2017/18)

Architektura Wnętrz, studia licencjackie, rok 2 i 3, STACJONARNE

 


PROGRAM STUDIÓW: ARCHITEKTURA WNĘTRZ, I stopień, studia stacjonarne – profil ogólnoakademicki

ROK IV (siatki 2015/16)

Architektura Wnętrz, studia licencjackie, rok 4, STACJONARNE

 


PROGRAM STUDIÓW: ARCHITEKTURA WNĘTRZ, II stopień, studia stacjonarne – profil praktyczny

ROK I i II (siatki 2018/19)

Architektura Wnętrz, studia II stopnia, magisterskie, rok 1 i 2_STACJONARNE